Organisatie

Een blik in onze organisatie

Op onze school zijn diverse mensen werkzaam. 

Onze leraren

De meeste leraren van ons team zijn groepsleraren. Een aantal werkt in een duobaan waardoor er dus meerdere leraren voor een groep staan. 

Het ondersteuningsteam

De dagelijkse leiding van Vondel is in handen van de directeur. Deze vormt met onder andere de bouwcoördinatoren, de LB-leerkrachten en de intern begeleider het ondersteuningsteam van de school. Dat team draagt in overleg met alle leraren zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. De intern begeleider is de eerst verantwoordelijke voor het zorgsysteem op school.

Onze onderwijsassistenten

Onze onderwijsassistenten geven speciale hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen (remedial teaching en preteaching). Het kan ook zijn dat zij de groep overnemen, zodat de groepsleraar met een of enkele kinderen apart kan werken.

De schoolcontactpersonen

De interne schoolcontactpersonen zijn er op de eerste plaats voor kinderen. Zij kunnen in vertrouwen met deze personen praten als ze problemen ervaren waardoor zij zich niet meer veilig voelen. De schoolcontactpersoon van basisschool Vondel is mevrouw Marjon van de Sande.