Onderwijs

Groepsgewijs en individueel

In ons schoolsysteem waarbij lessen worden vormgegeven met behulp van het expliciete directe instructie model en tools van Thinking for Learning zijn momenten ingebouwd om het omgaan met verschillen vorm te geven. We laten kinderen in toenemende mate zowel zelfstandig als samenwerkend leren. In alle groepen worden chromebooks, snappets of tablets ingezet, waarop kinderen onderdelen van vaardigheden individueel oefenen. Met de inzet van deze middelen werken leerlingen aan de individuele doelen.

Onze werkwijze

Ieder kind is anders en dus biedt onze school passend onderwijs. Zowel in groep 1/2 als in de groepen 3 tot en met 8.  Zo zorgen we ervoor dat elke leerling zoveel mogelijk kansen krijgt om zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen. Wij brengen de onderwijsbehoeftes van iedere leerling in kaart en stemmen daar de instructie en verwerking zoveel mogelijk op af.

Onze doelen

Ons onderwijs is erop gericht om enerzijds te voldoen aan de Kerndoelen en anderzijds de eigen doelen te realiseren. U vindt onze schoolspecifieke doelen op onze schoolplanposter.