Onze school

Samen veerkrachtig

KPO BS Vondel is te vinden aan de rand van de wijken Kroeven-Noord en Tolberg. De school wordt
bezocht door leerlingen uit diverse culturen. De basis voor ons onderwijs is het welzijn van ieder kind
centraal stellen, respect hebben voor elkaar en omgaan met verschillen.

Kinderen van 2-13 jaar zijn van harte welkom: we hebben binnen de school peuteropvang en naschoolse opvang waarvoor we nauw samenwerken met Kober.

KPO basisschool Vondel: samen veerkrachtig!