Onder de aandacht

Samen veerkrachtig!

Vondel is, letterlijk en figuurlijk, een kleurrijke school. Als laagdrempelige school werken wij graag samen met de ouders. In onze veilige, kindvriendelijke schoolomgeving staat het welzijn van onze leerlingen altijd voorop. Wij streven naar wederzijds respect. Tussen de kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en tussen ouders en school. We hebben aandacht voor verschillen op het gebied van de ontwikkeling, geloofsovertuiging en culturele achtergrond. Op Vondel is voor ieder kind een plek!