Missie en visie

Ieder kind krijgt het onderwijs, de aandacht en de zorg die het nodig heeft om tot een maximale ontwikkeling te komen. Wij werken samen met ouders en kinderen op een respectvolle wijze in een veilige omgeving.
 

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Positief

Wanneer leerlingen, leerkrachten en ouders op een respectvolle, stimulerende manier met elkaar omgaan, bereiken we
samen meer.

Sociaal

Wij zijn een laagdrempelige school met een sociaal karakter. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op onze school en respecteren elkaar. Dit komt het welzijn én de leerprestaties van de kinderen ten goede.

Kansrijk

Ieder kind krijgt op KPO Basisschool Vondel een kans om zich optimaal, op eigen niveau te ontwikkelen.

Ambitieus

Leerlingen, leerkrachten en ouders worden uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen.

Een kind dat positief in het leven staat en zin heeft in de toekomst; dat is waar wij op Vondel naar streven. Spreekt onze visie ‘Samen Veerkrachtig’ u en uw kind aan? Dan bent u van harte welkom op onze school.