Uw kind is ziek?

Uw kind is ziek of kan om een andere onvoorziene reden niet naar school komen? Geeft u dit dan 's ochtends voor 9.00 uur door. Dit kan telefonisch (0165-521732), schriftelijk (door een briefje mee te geven aan een broertje of zusje) of door zelf even langs te komen. 

 

Hebben wij het juiste nummer?

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij contact met u op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Dit nummer bellen wij ook wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt. Het is dus erg belangrijk dat wij altijd het juiste telefoonnummer in onze administratie hebben staan. Zieke kinderen worden door ouder(s) / verzorger(s) aan de klassendeur opgehaald.

 

Wij verzoeken u dringend bezoeken aan de tandarts, huisarts, specialist, logopedist, orthodontist e.d. niet onder schooltijd te laten vallen.