Verkeer en schoolroutes

KPO Basisschool Vondel heeft het Brabants Verkeersveiligheids Label ( BVL). Dit betekent dat onze school zich actief inzet om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren en dat wij structureel verkeerslessen geven met aandacht voor de praktijk. 

 

Om de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten, hebben we twee schoolroutes ingesteld. Deze routes zijn als volgt:

 

President Kennedylaan vanaf Laan van Brabant

Rijd de Vondellaan op vanaf de Kennedylaan. 

Volg de Vondellaan tot de Van Manderlaan. 
Via de Van Manderlaan kunt u terug de Kennedylaan op rijden.

-> U kunt parkeren langs de Vondelaanlaan of in de Van Manderlaan. 

 

President Kennedylaan vanaf Kroevencentrum

Rijd de Kroevenlaan op vanaf de Kennedylaan,

Aan het einde van de Kroevenlaan gaat u linksaf naar de PC Hooftlaan.

Via de Valeriuslaan rijd u terug naar de President Kennedylaan.

-> U kunt parkeren langs de Kroevenlaan of de PC Hooftlaan.

 

Bij beide schoolroutes rijdt u niet voor de school langs. Het stukje Vondellaan voor het schoolplein is autoluw. Op deze plek steken kinderen over die (het laatste stuk) te voet komen en kunnen kinderen die met de fiets komen rustig af- of opstappen.

Let op dat u niet parkeert op kruispunten of voor opritten. Zorgt u er alstublieft voor dat u omwonenden en overige verkeersgebruikers niet hindert!

 

Geregeld zullen medewerkers van de school, vrijwilligers en onze wijkagent ouders attenderen op deze schoolroutes. Dit doen wij in het belang van de veiligheid voor uw kinderen, onze leerlingen. Zou u ook anderen die uw kind wel eens halen of brengen willen attenderen op de schoolroutes en parkeerlocaties?