Helpende handen

Op Vondel is uiteraard ook een oudervereniging actief. “Oudervereniging Vondel" wil de samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen en zet zich in voor de kinderen. De vereniging organiseert samen met de leerkrachten activiteiten zoals vieringen rondom Sinterklaas, Kerst en carnaval en Pasen. Maar ook de schoolreis, sportdag en het afscheid van groep 8 worden mede door de oudervereniging georganiseerd.

 

Deelnemen aan de oudervereniging?

U wilt ook een actievere rol spelen binnen onze school? Wellicht is deelname aan de oudervereniging dan iets voor u. Indien er vacatures zijn, kunt u zich aanmelden. Bij diverse activiteiten wordt er ook een beroep gedaan op ouders die niet in de oudervereniging zitten. Hopelijk kunnen we op u rekenen? 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar organiseren wij als school extra activiteiten. Deze kunnen helaas niet door de school worden bekostigd. Als ouder krijgt u dan ook aan het begin het schooljaar een overzicht van de activiteiten en de kosten. U kunt dan zelf bepalen aan welke activiteiten uw kind wel of niet deelneemt. DIt wordt vervolgens betaald vanuit uw ouderbijdrage. Het spreekt natuurlijk voor zich dat wij proberen de bijdrage zo laag mogelijk te houden en dat de bijdrage geheel ten goede komt aan de kinderen. Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad moet instemmen met de gevraagde bijdragen