Uw betrokkenheid als ouder

Als iemand uw kind goed kent, dan bent u het wel. Uw betrokkenheid bij het schoolleven van uw kind is ons dan ook veel waard. We zijn een laagdrempelige school waar ouders na schooltijd altijd bij de leerkracht aan kunnen kloppen. Ook de directie is goed te bereiken: iedere schooldag kunt u tussen 8 uur en 9 uur ’s ochtends zonder afspraak bij juffrouw Diana terecht. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een ander tijdstip.

 

Goed op de hoogte

Wij willen u als ouder goed op de hoogte houden van wat er speelt op school. Er zijn dan ook verschillende momenten waarop ouders informatie krijgen en mee kunnen praten. 

Bij de start van het schooljaar en rondom de rapporten wordt u via MijnSchoolInfo uitgenodigd u in te schrijven voor de ouder-kind-leerkrachtgesprekken. Daarnaast zie we u graag in de klas tijdens één van onze projectweken rondom de leefregels.

Via MijnSchoolInfo ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief “Vondeldingetjes” en brieven over actuele zaken..Ook via twitter, Facebook en deze website wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten die op school plaatsvinden. 

 

Ouderhulp

Gedurende het schooljaar organiseren wij diverse bijzondere activiteiten voor uw kind. Dat kunnen we niet alleen! Elke klas heeft klassenouders die ondersteuning bieden. Daarnaast hebben wij een oudervereniging die samen met de leerkrachten diverse activiteiten organiseert. Het kan zijn dat wij gedurende het schooljaar extra ouderhulp nodig hebben. Te denken valt aan het begeleiden van een spel tijdens de sportdag of rijden met auto’s. Als wij hulp nodig hebben, wordt u via een brief uitgenodigd. Wij hopen dat we altijd op voldoende ouderhulp mogen rekenen!