Tussenschoolse opvang

Het is belangrijk dat uw kind tussen de middag rustig een boterham kan eten. Op KPO Basisschool Vondel kan uw kind overblijven onder toezicht van geschoolde overblijfouders. Hiervoor kunt u een 10-rittenkaart aanschaffen voor € 10,-. U kunt contact betalen door geld mee te geven aan uw kind. Vanaf augustus 2017 is het ook mogelijk om via de bank te betalen. 

U kunt het geld naar onderstaand bankrekeningnummer overboeken, onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind. Graag betalen per kind in veelvoud van 10 euro.

NL21 RABO 0152 3462 28 

t.n.v. Stichting Tussenschoolse Opvang Vondel

aanmelden / afmelden

U kunt ervoor kiezen uw kind op vaste dagen te laten overblijven, maar ook incidentele opvang is mogelijk. In dat geval kunt u uw kind(eren) aanmelden via de 'overblijftelefoon':

06-480 065 19.

Het is ook mogelijk een whatsapp bericht te sturen naar dit nummer. Wilt u uw kind bij voorkeur de avond ervoor tussen 18.00 en 19.00 aanmelden? 

 

Als een kind dat aangemeld is toch een keer niet kan komen, vragen wij u dit voor 8.15 uur te melden via bovenstaand nummer. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

Het reglement van de TSO vindt u op onze pagina met documenten en formulieren.