Alle informatie op een rij

 

Algemene informatie over KPO Basisschool Vondel

Schoolplan 2017 - 2020

Informatie groep 1-2

Toelichting "KIJK" (observatie kleuters)

Bovenschoolse gids 2021-2022

 

Verlofaanvragen
In sommige bijzondere situaties kan uw kind vrij krijgen van school. Bijvoorbeeld als u door uw werk in geen enkele schoolvakantie met uw kind op vakantie kunt. Of vanwege een bruiloft, begrafenis of religieuze verplichting. 
Meer informatie hierover vindt u op de site van de rijksoverheid. De formulieren om verlof aan te vragen, staan hieronder. U kunt deze digitaal invullen en daarna geprint inleveren bij de school.

Denkt u bij de aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties ook aan het bijvoegen van de werkgeversverklaring.

aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties
aanvraag voor verlof voor bijzondere omstandigheden (geen vakantie)

 

Buitenschoolse opvang

Huishoudelijk reglement TussenSchoolse Opvang

Informatie naschoolse opvang Kober

 

Klachtenregeling KPO Roosendaal

In- en externe klachtenregeling

 

Mijn School Info

handleiding activeren Mijn School Info

handleiding gebruik Mijn School Info

 

Protocollen en reglementen

Ondersteuningsprofiel

Pestprotocol