Wij zijn samen veerkrachtig!

Kijkend naar de ontwikkeling van uw kind trekken wij als school graag samen met u op. Op Vondel streven we dan ook naar een goede samenwerking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Zo ontstaat een vertrouwde, veilige schoolomgeving waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Samen veerkrachtig!

Waar een kind positief benaderd wordt, ontwikkelt het zich het beste. Ons team kijkt dan ook graag, samen met u als ouder en andere betrokkenen, op een positieve manier naar uw kind. Loopt een leerling vast? Dan zoeken we naar de dingen die het kind wel goed kan en zoeken van daaruit naar oplossingen. Zo voelt ieder kind zich gerespecteerd en serieus genomen. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school. Door onze manier van werken zorgen we ervoor dat alle kinderen binnen hun eigen mogelijkheden optimaal presteren.