Bijzondere onderwijsbehoeftes

Een kind met dyslexie?

Er bestaat een vermoeden dat uw kind dyslectisch is? De scholen in Roosendaal hebben samen afgesproken dyslexieonderzoek niet uit het schoolbudget te betalen; als ouder moest u dit onderzoek dan ook zelf regelen. Vanaf januari 2016 wordt het onderzoek door de gemeente bekostigd. Wij adviseren ouders hierover contact op te nemen met de IB-er of de dyslexie-speciaist van de school en deze kunnen u dan verder adviseren.

 

Een kind met een leerling-gebonden budget?

Als school willen wij graag ieder kind optimaal ondersteunen. Helaas komt het toch voor dat een kind, bijvoorbeeld door een beperking, stoornis of handicap, zo’n specifieke zorg vraagt, dat de mogelijkheden van onze school tekort schieten. In die gevallen biedt de regeling Leerling gebonden Financiering mogelijk uitkomst. Een zogenaamde 'rugzak' is bedoeld om ouders meer vrijheid te geven in de keuze tussen regulier en speciaal onderwijs. Voordat de ouders deze keuze kunnen maken, moet eerst duidelijk zijn of hun kind voor deze regeling in aanmerking komt. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan helpen wij u graag verder.