Hannah de Haan - Mathon

groep 7 en groep 8

Sinds wanneer werk je in het onderwijs? En vanaf welk schooljaar werk je op basisschool Vondel? In welke jaargroepen heb je ervaring?
In september 2001 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Breda. Ik heb eerst enkele maanden invalwerk gedaan, waarna ik al snel aan de slag kon op basisschool Heilig Hart in Roosendaal. Sinds het schooljaar 2003-2004 werk ik op basisschool Vondel. In deze periode heb ik vooral ervaring opgedaan in de groepen 6 en 7.
Naast het lesgeven ben ik ook veel bezig met ICT. Als digicoach ben ik medeverantwoordelijk voor alle computertechnische dingen op onze school. Waar nodig ondersteun ik collega's bij het gebruik van computersoftware en het digitale schoolbord. Verder ben ik medeverantwoordelijk voor de website van onze school.
Dit schooljaar volg ik een opleiding van een jaar om "talentbegeleider" te worden. Binnen de kaders van passend onderwijs, werk ik aan het verbeteren van ons onderwijs aan getalenteerde leerlingen.
 
Waaraan beleef je het meeste plezier tijdens het werk op onze school?
Op de allereerste plaats komt voor mij het werken met de leerlingen. Het contact met de kinderen zorgt voor de afwisseling en uitdaging in ons werk. Kinderen kunnen je blijven verrassen.
Verder vind ik het leuk om op zoek te gaan naar (les-)materiaal buiten de methodes. Dit kan materiaal zijn om kinderen die moeite hebben met de lesstof de kans te geven om extra te oefenen, eventueel op een wat lager niveau. Maar ik vergeet ook de kinderen die de reguliere stof makkelijk aankunnen niet. Zij krijgen van mij werk dat moeilijker is en meer uitdaging biedt.
Daarnaast vind ik de samenwerking met collega's, ouders en externe partijen erg prettig. Ik wissel graag ideeën en ervaringen uit met anderen, omdat je samen meer weet dan alleen en zo de kinderen nog beter kunt helpen.

Wat is voor jou het belangrijkste aspect van je werk als leerkracht?
De kinderen die nu bij ons in de klas zitten, zijn de volwassenen van later. Als leerkracht mag je een bijdrage leveren aan die ontwikkeling van kind naar volwassene. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om kinderen een brede basis mee te geven op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Niet alleen de theorie, maar vooral het toepassen van deze kennis in de praktijk vind ik belangrijk.
Daarnaast is het even belangrijk dat kinderen andere vaardigheden leren. Denk hierbij aan inlevingsvermogen, opkomen voor jezelf of een ander, samenwerken, omgaan met emoties en andere sociale vaardigheden. Maar ook de lichamelijke ontwikkeling en vakken zoals handvaardigheid leveren een belangrijke bijdrage aan de groei van een kind.
Als leerkracht lever je een bijdrage aan al deze aspecten. Dit lukt alleen als de school kan samenwerken met de ouder(s) en de leerling zelf. Daarom vind ik het belangrijk om naast het lesgeven ook goed contact te houden met de leerlingen en hun ouders.
 
In welke dingen blink je uit?
De combinatie tussen onderwijs en het gebruik van ICT is één van mijn stokpaardjes. Ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn en ik ben er daardoor ook goed in geworden. Binnen het team word ik de expert (hoog-)begaafdheid.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd ligt de prioriteit bij mijn gezin. Ik vind het ook nog steeds erg leuk om dan 'te hobbyen' met onderwijs, door bijvoorbeeld op internet op zoek te gaan naar interessante opdrachten of filmpjes die ik in de les kan gebruiken. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit er minder van komt sinds ik moeder ben geworden. Sindsdien ben ik tijdens de wakkere uurtjes van onze zoons vooral veel met onze eigen kinderen. De tijd om achter de computer te zitten is daardoor beperkter! Gelukkig doe ik inspiratie op om verfrissend bezig te kunnen zijn in de klas.
Ik ben ook graag actief bezig; aikido, schaatsen en zwemmen zijn sporten die ik graag doe.

 

U kunt mij mailen via h.d.haan@kporoosendaal.nl