Angela Claessens

groep 3-4

Ik ben Angela Claessens-van Hulten en ben 25 jaar actief in het onderwijs. Al  vanaf dat ik zelf op de kleuterschool zat, wist ik dat ik juf wilde worden, dus na de middelbare school ben ik naar de opleiding voor kleuterleidsters gegaan en heb daar mijn aktes ‘ leidster en hoofdleidster  kleuteronderwijs’ gehaald.

Hierna ben ik in Nieuw-Vossemeer aan de slag gegaan als kleuterleidster en  heb toen ondertussen ook mijn akte ‘volledig bevoegd onderwijzer’ gehaald aan de pabo.

Na 7 jaar ben ik gestopt met lesgeven om moeder te worden van één dochter en twee zoons. Toen de jongste vier jaar  werd en naar de kleuterschool ging, wilde ik ook weer terug voor de klas en ben gaan invallen op basisschool Vondel. Dit heb ik ongeveer 4 jaar gedaan en in die tijd heb ik les gegeven in groep 1 t/m 8 en zelfs muzieklessen. In januari 1998 kreeg ik tot juni 1998 mijn ‘eigen’ groep 4, waarna ik in augustus 1998  gestart ben  in groep 3a.

 

Naast het lesgeven interesseer ik me voor alle aspecten van het  taal/lees/woordenschat onderwijs. Na het volgen van allerlei cursussen op taal/lees/woordenschat gebied ben ik in 2005 gaan studeren voor taalcoördinator aan Avans  Hogeschool en na twee jaar was ik de trotse bezitster  van het diploma ‘ taalcoördinator’ en van het  zelfgeschreven taalbeleidsplan voor Vondel. Als taalcoördinator ben ik verantwoordelijk voor het taal/lees/woordenschat gebeuren op school.

Als taalcoördinator heb ik het Vondel specifiek dyslectie protocol ontwikkeld  en CODE-proof gemaakt, geef ik leiding aan de taalwerkgroep, onderhoud ik de externe contacten op taal/lees/woordenschat gebied, bezoek en beleg ik studiebijeenkomsten, adviseer ik bij (het vermoeden van) lees/spelling problemen (dyslectie) en houd ik de doorgaande lijn op taal/woordenschat gebied  van peuterspeelzaal tot en met groep 8 in de gaten. In de hoedanigheid van taalcoördinator heb ik zitting in het ondersteuningsteam en heb ik een LB functie.

 

Ik vind alle taken die ik heb erg leuk om te doen, maar het allerliefst geef ik les en dan het liefst in groep 3. Ik vind het heerlijk om te zien hoe een geweldig grote ontwikkeling deze kinderen in een schooljaar doormaken. Hoe ontvankelijk ze zijn voor alle informatie die ze krijgen en hoe goed je ze kunt leren nadenken, op zichzelf vertrouwen en hun eigen talenten te ontwikkelen. Hierbij help ik ze door materialen op niveau te ontwikkelen en ze te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, waardoor de leerlingen succeservaringen op kunnen doen. Ik vind het belangrijk om voor mijn leerlingen een omgeving te creëren waarin ze zich veilig en begrepen voelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Verder vind ik een goed contact met de ouders erg belangrijk; uiteindelijk moeten we het samen doen en zijn we samen verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen!

 

Tot slot heb ik natuurlijk ook vrije tijd en mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin en sinds vier jaar ook met mijn kleinzoon (uitstapjes, voorlezen, oppassen ev.).

 

U kunt mij mailen via a.claessens@kporoosendaal.nl