Het onderwijs in groep 3 t/m 8

Na het eerste begin in groep 1/2 gaat uw kind verder naar de groepen 3 t/m 8. De leerlingen zijn hier op leeftijd gegroepeerd. Bij ons onderwijs in de groepen 3 t/m 8 gebruiken we methodes voor de verschillende vak- en vormingsgebieden. Enkele onderwerpen worden thematisch aangeboden.

Neoklassikaal onderwijs

Wij werken met het neoklassikale systeem van lesgeven en maken gebruik van het directe instructiemodel. Dit betekent dat we de lest starten met een terugblik op de vorige les, dat we de doelen van de les bespreken en na de les kort met de leerlingen evalueren. Tijdens de les zijn momenten ingebouwd om extra instructie of verdieping te geven aan kinderen die dit nodig hebben.

 

Voor hun ontwikkeling is het van belang dat onze leerlingen leren om zowel zelfstandig als in een groep te werken. We gebruiken verschillende manieren om de nieuwe lesstof aan te bieden en te oefenen. Dit gebeurd niet alleen in schriften en werkboeken, maar ook door werkvormen uit het "coöperatief leren" en "thinking for learning". Tijdens deze werkvormen besteden we veel aandacht aan denkvaardigheden en aan samenwerking. 

 

In de groepen 5, 6, 7 en 8 werken wij voor een aantal kernvakken met “Snappets”. Dit zijn tablets waarop de kinderen –na instructie- aan de slag gaan met opdrachten waarin ze datgene wat ze geleerd hebben toepassen. De opdrachten kunnen worden aangepast aan het niveau van ieder kind. Leerlingen krijgen onmiddellijk feedback op hun werk. Ouders kunnen de resultaten volgen.