Het onderwijs in groep 1-2

Groep 1-2 is een belangrijke groep; het is immers de eerste kennismaking van uw kind met de basisschool. De aanpak in deze groepen en de inrichting van de lokalen verschillen van die in de andere groepen. In de groepen 1-2 zitten kleuters van 4, 5 en 6 jaar door elkaar. Er wordt gewerkt vanuit de kring en de kinderen keren ook steeds weer terug in de kring. Het programma wordt opgebouwd rondom thema’s waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

 

Lerend spelen

Al doende leert men, zo luidt het spreekwoord. En dat geldt zeker voor onze jongste leerlingen. Zij spelen en werken in hoeken, in de speelzaal en op het speelplein. Kleuters leren zo tijdens hun spel. Dankzij veel uitdagend materiaal worden onze kleuters geprikkeld en kunnen zij verschillende ervaringen opdoen.