Groepsgewijs en individueel

Wij hebben als school gekozen voor neoklassikaal onderwijs. Dit betekent dat we klassikaal lesgegeven combineren met extra instructie aan kleine groepjes kinderen. Er zijn tijdens de lesdag regelmatig momenten dat de kinderen zelfstandig werken of samenwerkend leren.

 

Onze werkwijze

Ieder kind is anders en dus biedt onze school passend onderwijs. Zowel in groep 1/2 als in de groepen 3 t/m 8.  Zo zorgen we ervoor dat elke leerling zoveel mogelijk kansen krijgt om zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen. Wij brengen de onderwijsbehoeftes van iedere leerling in kaart en maken binnen de klas groepjes van leerlingen met soortgelijke onderwijsbehoeftes. Al deze informatie wordt verwerkt in een groepsplan, waarmee we praktisch aan de slag gaan.  

 

Onze doelen

Ons onderwijs is erop gericht om enerzijds te voldoen aan de Kerndoelen Basisonderwijs 2006 en anderzijds de eigen doelen te realiseren. U vindt onze schoolspecifieke doelen in ons schoolplan.

 

Wij gaan ons onderwijs de komende jaren meer en meer afstemmen op de behoefte van elk individueel kind. Ook volgen we de ontwikkeling op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie op de voet om het gebruik van de computer verder te integreren in onze dagelijkse onderwijspraktijk.