Vondel - samen veerkrachtig!

 

 

De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen. Zij zullen leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Als katholieke school willen wij onze leerlingen een levenshouding meegeven die getuigt van eigenheid en tolerantie, geïnspireerd door het leven van Jezus. Daarnaast willen wij onze leerlingen voorbereiden op een eigen plaats en houding in de samenleving. Dit doen wij via onder andere onze catecheselessen, lessen geestelijke stromingen en lessen sociale vaardigheden. 

 

Veerkracht

Om deze identiteit ‘een gezicht’ te geven, hebben wij gekozen om te werken met het Resiliencemodel. ‘Resilience’ of ‘veerkracht’ is het vermogen van een persoon of een gemeenschap om goed te functioneren in moeilijke omstandigheden. Deze gedachte hebben wij vertaald naar ons onderwijs en onze omgang met de leerlingen. 

 

Leefregels

Onze school heeft vijf belangrijke leefregels. Deze leefregels hangen in elke klas, gevisualiseerd door de veren van Vondel: Blauwtje en Geeltje. Onze leefregels zijn:

  • We letten op onze woorden.
  • We zorgen voor elkaar.
  • We houden onze school opgeruimd.
  • We lossen problemen samen op.
  • We doen wat we afgesproken hebben.