Samen veerkrachtig

U heeft een zoon of dochter in de basisschoolleeftijd? Dan gaat u uiteraard op zoek naar een school die goed onderwijs geeft. Tegenwoordig is het echter net zo belangrijk dat uw kind ook geholpen wordt met zijn sociale ontwikkeling. Op KPO-basisschool Vondel is deze gedachte leidend.

 

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

 

Positief: Onze leerlingen leren in oplossingen te denken in plaats van in problemen. Deze veerkrachtige instelling zorgt voor een goede sfeer en maakt dat onze leerlingen positief en vol zelfvertrouwen in het leven staan.

 

Sociaal: Wij zijn een laagdrempelige school met een sociaal karakter. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op onze school en respecteren elkaar. Dit komt het welzijn én de leerprestaties van de kinderen ten goede.

 

Kansrijk: Wij geven onze leerlingen optimaal de kans hun schooltijd met succes af te ronden. We geven ze waar nodig extra ondersteuning in de vakken taal / lezen, rekenen en wiskunde. Zo zorgen we ervoor dat hun kennis en vaardigheden goed aansluiten op het vervolgonderwijs.

 

Ambitieus: Wij willen een school zijn die de kinderen voorbereidt op een wereld waarin zij hun dromen kunnen waarmaken, sociale tegenstellingen kunnen overbruggen en creatieve oplossingen kunnen bedenken voor nu nog onbekende situaties.

 

Een kind dat positief in het leven staat en zin heeft in de toekomst; dat is waar wij op Vondel naar streven. Spreekt onze visie ‘Samen Veerkrachtig’ u en uw kind aan? Dan bent u van harte welkom op onze school.