Hulp waar nodig

Het kan altijd gebeuren dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege een ontwikkelingsvoorprong, of juist vanwege een achterstand. Deze leerlingen bieden wij extra leerlingenondersteuning.

 

Vijf zorgniveaus

De zorg op onze school is verdeeld over vijf niveaus:

 

1

De leerkracht signaleert dat het kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het standaard aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep.

2

De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.

3

Er is meer extra ondersteuning nodig dan de leekracht kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).

4

a. Het inschakelen van externe expertise en/of het zorgteam van de school.

b. Inzet externe deskundigen ( inzet KPO onderwijsgroep, aanvraag ambulante begeleiding e/o aanmelden jeugdprofessional) 

5

Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een andere  school voor (speciaal) basisonderwijs.