Horizongroepen

Onze leerkrachten werken bij diverse vakken met drie instructieniveaus.Naast de groep die de basisinstructie krijgt, is er altijd een groep die meer of minder  instructie krijgt. Voor de meeste kinderen kunnen we het onderwijsaanbod zo voldoende afstemmen op hun onderwijsbehoeften. Er blijft echter een kleine groep kinderen over, die op deze manier nog niet optimaal bediend wordt. Meestal wordt dan gedacht aan kinderen voor wie de reguliere stof te moeilijk blijft. Maar er is ook een groep voor wie de reguliere stof (veel) te makkelijk is. Hoewel dat leuk lijkt, kan dit op termijn resulteren in o.a. onderpresteren, faalangst, en slecht ontwikkelde studievaardigheden.

 

Zoals beschreven op de pagina "ondersteuning" probeert een leerkracht altijd eerst in de klas aanpassingen te doen om maatwerk te bieden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, kan een kind in overleg met zorgteam en ouders in een horizongroep geplaatst worden. Wij hebben horizongroepen voor leerlingen in de middenbouw en de bovenbouw. Eén keer per week werken deze kinderen onder begeleiding aan uitdagende opdrachten. Er wordt hierbij veel aandacht besteedt aan studievaardigheden. Daarnaast gebruiken we materialen om de zelfkennis van de kinderen te vergroten.

 

De begeleiders van de horizongroepen, juf Carin en juf Veronique, zijn gecertificeerde "Talentvaardig"-begeleiders. Juf Hannah heeft bij Novilo de opleiding tot talentbegeleider gevolgd.