Ondersteuning op maat

Als team van Vondel hebben we een belangrijk doel voor ogen: uw kind moet zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Wij willen dan ook een school zijn waar onze leerlingen met plezier naartoe gaan. Zodat ze het leerrendement behalen dat bij hen past .

 

Ons leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, gebruiken wij een leerlingvolgsyteem. Hierin staan per kind de resultaten van methodegeboden toetsen, CITO-toetsen, "KIJK" (groep 1-2) en "Scol" (groep 3 t/m 8). Ons onderwijs is zoveel mogelijk gericht op elk individueel kind en indien nodig is er ondersteuning op maat voorhanden, ook voor kinderen met een arrangement (BBA) of dyslexie.

 

Samen met de ouders

Als ouder vertrouwt u uw kind aan ons toe. Dat waarderen wij zeer! U kunt ervan opaan dat wij alles doen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Wij vragen echter wel van ouders dat zij een bewuste keuze voor Vondel maken en zich verdiepen in ons onderwijs voordat ze hun kind inschrijven. Wij streven naar ouderbetrokkenheid: goed contact tussen u en ons is immers in het voordeel van uw kind!