Verkeersdoolhof

Beste ouder,

Zoals wij u op de informatieavond verteld hebben, vinden in groep 7 enkele bijzondere verkeersactiviteiten plaats, vanwege het verkeersexamen dat in groep 7 wordt afgenomen.

Verkeersdoolhof dinsdag 15 maart
In voorbereiding op het praktisch verkeersexamen, wordt in Roosendaal een verkeersdoolhof georganiseerd. Dit vindt voor onze school plaats op dinsdag 15 maart. Wij worden deze ochtend om 9.10 bij het Vrouwenhof verwacht. Hier zullen eerst de fietsen van de kinderen gecontroleerd worden. Daarna rijden de kinderen een parcours (doolhof) waarbij verschillende verkeersborden aanwijzingen geven hoe ze moeten rijden. Ten slotte krijgen we de kans op bij een echte vrachtwagen te zien wat de dode hoek precies inhoudt.

Het verkeersdoolhof vindt onder schooltijd plaats. Wij fietsen hier met de hele groep naartoe en zullen zorg dragen voor voldoende begeleiding.

Het is van belang dat u er voor zorgt dat uw kind op dinsdagochtend 15 maart op een degelijke fiets naar school komt. Denkt u hierbij aan de volgende zaken:

- Heeft de fiets voor uw kind de juiste hoogte zodat hij / zij er goed op kan fietsen?
- Doen de remmen het goed?
- Is de fiets stevig en heel? Controleer bijvoorbeeld of handvatten en spaken goed vast zitten.
- Zijn de banden goed opgepompt?
- Is de fiets voorzien van verlichting, de juiste reflectoren, fietsbel etc.
Voor meer informatie zie: https://vvn.nl/sites/default/files/Handleiding%20fietscontrolekaart_1.pdf

Theoretisch verkeersexamen
Het theoretisch verkeersexamen vindt plaats op donderdag 7 april. De kinderen worden hier deels in de klas op voorbereid. Daarnaast zullen ze de komende weken voor verkeer huiswerk krijgen.

Praktisch verkeersexamen
Het praktisch verkeersexamen wordt afgenomen in de week van 11 tot en met 14 april. Zodra het exacte tijdstip voor onze school bekend is, krijgt u hierover meer informatie. U ontvangt dan onder andere de route die de kinderen tijdens het praktisch verkeersexamen moeten rijden. Het is de bedoeling dat u dit van te voren met uw kind oefent, omdat ze de route uit hun hoofd moeten kunnen rijden!

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Juf Ad en juf Hannah