start van het schooljaar


Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Hopelijk heeft u samen met de kinderen allemaal genoten van een lekkere zomervakantie. Wij zijn er klaar voor om weer uitgerust aan de slag te gaan. Zoals voor de vakantie al duidelijk was, hebben we ons daarbij nog steeds te houden aan een aantal richtlijnen rondom Corona. We zetten ze hierbij voor u kort op een rijtje:


regels rondom thuis blijven
- de basisregels blijven hetzelfde: bij verkoudheid, niezen, hoesten blijf je thuis. (dit geldt niet voor kinderen tot 6 jaar) Heb je ook nog benauwdheid of koorts dan blijven alle gezinsleden thuis. Laat je testen om zeker te zijn wat er aan de hand is.
- ben je thuisgekomen uit een reisgebied met een oranje reisadvies vanwege Corona, dan ga je 10 dagen thuis in quarantaine.

 

toegang tot de school
- ouders van de groepen 3 t/m 8 komen niet het schoolplein op, maar laten de kinderen vanaf de poort alleen naar de leerkracht gaan. Ouders van de groepen 1-2 en de peuters mogen, net zoals voor de vakantie, het schoolplein op, maar blijven achter de lijn bij de fietsenstalling. Ouders onderling houden buiten het plein zelf de 1,5m afstand in de gaten.

- als een ouder de school binnen wil, kan dat alleen via de voordeur. Liefst op afspraak, tekenen voor binnenkomst, na triage.

 

leerlingen
- leerlingen hoeven onderling geen afstand te bewaren, zij mogen samen (dus ook met andere groepen) buiten spelen
- uiteraard letten we nog steeds op de hygiëne: vaak handen wassen, desinfecteren, tafels poetsen, gebruik maken van papieren handdoekjes
- er mag weer gebruik gemaakt worden van de gymzalen. Dit betekent dat we de leerlingen van groep 3 t/m 8 weer vragen hun gymkleding mee te brengen (shirt, broek, gymschoenen voor binnen)
- trakteren mag weer, maar alleen voorverpakte traktaties (dus zo gekocht en niet zelf inpakken). Denk hierbij bijvoorbeeld aan banaan, mandarijn, zakje chips

 

Indien de richtlijnen die de overheid voorschrijft veranderen, dan informeren we u uiteraard opnieuw. We hebben er zin in om er weer een mooi schooljaar van te maken! Tot volgende week,

 

Team KPO basisschool Vondel