Snappets in groep 6 en 7

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dit schooljaar zijn wij in groep 8 begonnen met het gebruik van ‘slimme tablets’ met de naam “Snappet”. Onderzoek door twee universiteiten heeft aangetoond dat het werken met Snappets de resultaten van de kinderen verbetert. Ook onze eigen ervaringen met Snappet zijn positief: we zien dat de motivatie bij leerlingen toeneemt. Ze werken bewuster aan hun eigen leerdoelen. En ook over de resultaten zijn we te spreken. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de Snappets in groep 6 en 7 in te voeren. Wij zullen hier nog dit schooljaar mee starten. De snappets zullen gebruikt worden bij de vakken: rekenen, taal, spelling, woordenschat en technisch lezen. Het invoeren van de Snappets gebeurt stapsgewijs: zodra we bij een bepaald vak met een nieuw hoofdstuk beginnen, stappen we over op de Snappets.

Op het moment dat we de Snappets gebruiken, veranderen er dingen. Maar er blijven ook veel dingen hetzelfde. De leerkracht geeft gewoon nog bij elk vak een klassikale instructie. Zoals de kinderen gewend zijn, is deze uitleg voor sommige kinderen wat korter en voor andere kinderen wat langer. We gebruiken bij de uitleg nog steeds ons digibord. Alleen de kinderen hebben geen boek meer op tafel. Na de uitleg gaan de kinderen aan de slag. Ze schrijven de antwoorden niet meer in een schrift of werkboek, maar vullen het antwoord in op de Snappet. In eerste instantie krijgen alle kinderen dezelfde opgaven. Zodra deze opdrachten af zijn, gaat de Snappet differentiëren. Dit betekent dat de kinderen die de lesstof al goed beheersen, moeilijker opdrachten krijgen. De kinderen die nog te veel fouten maken, krijgen opdrachten die iets makkelijker zijn. Zo werkt elk kind op zijn of haar eigen niveau. De leerkracht kan bovendien extra opgaven klaarzetten, precies gericht op die onderwerpen die het kind nog wat extra moet oefenen.

Als een leerling een antwoord invult, krijgt hij of zij meteen te zien of het goed of fout is. De kinderen krijgen ook de kans om hun antwoord te verbeteren. Is het nog steeds niet goed, gaan ze verder met de volgende opgave. Ze kunnen op dat moment de hulp van de leerkracht inroepen, net zoals ze voorheen deden als ze iets niet snapten. De leerkracht kan tijdens de les al zien welke kinderen binnen hun eigen niveau vooruit gaan en welke kinderen vastlopen. Wij kunnen dus nog gerichter hulp geven aan kinderen die dat nodig hebben.

De eerste periode zal het werken voor zowel de kinderen als de leerkrachten best even wennen zijn. In het begin zal niet alles feilloos verlopen. De ervaring in groep 8 wijst echter uit, dat zowel de leerkrachten als de kinderen het werken met de Snappets vrij snel onder de knie hebben. De leerkrachten krijgen scholing en begeleiding om de overgang te vergemakkelijken.

U zult via uw kinderen ongetwijfeld meer gaan horen over de Snappets. Het is voor ouders mogelijk de vorderingen van hun kind te volgen. Zodra we de Snappets voor meerdere vakken gebruiken, krijgt u hierover meer informatie. Uiteraard kunt u uw vragen ook aan ons mailen, we zullen dan bij de volgende mailing op uw vragen ingaan.

Met vriendelijke groet,

Team KPO Basisschool Vondel