rekenstrategieën

Beste ouders/verzorgers,

Tijdens de informatieavond kwamen er wat vragen over de manier waarop kinderen bepaalde sommen moeten uitrekenen. Dit leren we nu soms anders aan dan in de tijd dat u (en wijzelf) op school zaten. Dit levert thuis soms verwarring en discussie op.

In principe zullen wij zoveel mogelijk zelf het rekenen in de klas aanleren. Dit voorkomt dat de kinderen zaken door elkaar gaan halen en daardoor fouten gaan maken. Thuis kunt op bijvoorbeeld (wat betreft rekenen) wel oefenen met het opfrissen en bijhouden van de tafels, temposommen tot 100 en klokkijken / rekenen met tijd.

Toch kan ik me voorstellen dat u wilt zien hoe bepaalde sommen nu aangepakt worden. In de bijlage zit een overzicht van de manieren waarop onze nieuwe rekenmethode dit aanbiedt. De leerlingen die nu in groep 7 zitten, hebben de meeste van deze strategieën wel aangeleerd gekregen in de vorige methode. Alleen zullen ze de namen die erbij staan vaak (nog) niet kennen!

Met vriendelijke groet,

juf Hannah en juf Ad