KPO Basisschool Vondel is gezond

Wethouder Klaar Koenraad heeft op maandag 19 augustus 2019 het vignet ‘Gezonde school’ uitgereikt op KPO Basisschool Vondel.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Basisschool Vondel zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het team en de leerlingen zijn trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt KPO Basisschool Vondel voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en Bewegen. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet sportdag – bewegen in de pauzes – naschools sportaanbod – deelname aan de avondvierdaagse – KPO Kidsrun – schoolvoetbaltoernooi enz.

Het team is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.