Koningsspelen 2016

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage vindt u de brief met informatie over de Koningsspelen van 2016.
Hierin staat ook informatie over de indeling van de dag zelf!

Wij hopen weer gebruik te kunnen maken van uw hulp. Wij hebben dit schooljaar gekozen voor een nieuwe opzet in de bovenbouw, meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.
Om problemen te voorkomen willen  we u vragen om uzelf in te schrijven bij maar 1 van uw kinderen (waar u ook wilt helpen).

Met vriendelijke groet,
werkgroep Koningsspelen