Kandidaatstelling Medezeggenschapsraad

Geachte ouders/verzorgers,

Graag willen wij het volgende onder u aandacht brengen. Dhr. Erik de Jonge, lid van de MR KPO BS Vondel is aftredend en herkiesbaar. Mocht u interesse hebben om deel uit te gaan maken van onze MR, dan kunt u zich opgeven via de bijlage bij deze mail.

Daarna vindt er een verkiezing plaats.

Met vriendelijke groet,

MR KPO BS Vondel


Download bijlage