Informatie-avond Markland

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Voorafgaand aan onze jaarlijkse open dag op zaterdag 26 januari 2019 organiseert het Markland College Oudenbosch informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8.

Hierbij nodigt de school u en uw zoon/dochter hiervoor van harte uit.

De voorlichting is op dinsdag 22 januari en woensdag 23 januari 2019 van 19.00 - 21.00 uur en vindt plaats op het Markland College, Pagnevaartweg 5, Oudenbosch. 

U kunt kiezen uit de volgende informatierondes, u heeft 2 keuzes:

- gymnasium/atheneum
- Technasium (vwo en havo)
- havo
- mavo
- beroepsgerichte leerwegen kader en basis 


Daarnaast bent u in de gelegenheid om samen met uw zoon/dochter, een proefles bij te wonen. U kunt 2 keuzes aangeven, waarvan er één ingeroosterd zal worden. Er zijn tijdens deze avonden voldoende mensen aanwezig om op uw vragen een antwoord te geven. In de hal kunt u iets te drinken krijgen, met wat lekkers er bij.

Het Markland College heeft ouders en leerlingen gevraagd een handje te helpen en aan hen kunt u natuurlijk ook vragen wat het betekent om ouder van een kind op het Markland College te zijn of, misschien nog wel belangrijker, zelf leerling van het Markland College te zijn.

U kunt op digitaal via deze link aangeven voor welke ronde(s) u belangstelling heeft:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BPVuWYumPUa0qRDMJAwKn1kfRjJq8ltAuC 2w5Of3JMxUOU0wUU5aWVhWVDc1Qk8zSkZMSVNSNElFUC4u

Wij verzoeken u het digitale antwoordformulier graag uiterlijk donderdag 10 januari 2019 in te vullen. Op vrijdag 18 januari 2019 krijgt u dan een definitieve uitnodiging met daarin een persoonlijk rooster met tijden waarop u en uw zoon/dochter verwacht worden.

Met vriendelijke groet,

Markland College Oudenbosch
M.T.H.M. Maas Directeur