groep 6: thuisopdracht inteview

Beste ouders van groep 6,

Via deze mail willen wij jullie op de hoogte brengen van de huiswerkopdracht die de kinderen gisteren hebben meegekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis iemand gaan interviewen en daar verslag van uitbrengen, dit heeft te maken met de taalles die van de week aan bod is geweest. Omdat we bezig zijn binnen de kinderboekenweek met het thema opa's/oma's, leek het ons leuk dat de kinderen hun opa of oma interviewen. Mocht het voor uw kind niet mogelijk zijn om zijn/haar opa/oma te inteviewen dan mogen ze ook iemand zoeken die ouder is dan papa/mama. Lukt dit ook niet dan wordt u geinterviewd door uw kind.

Op dinsdag 18 oktober nemen de kinderen dan hun vragen + verslag mee naar school.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.

Groeten,

 

Juf Isabelle en juf Renée