Extra info rondom de sluiting van de school


Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Het kabinet besloot gisteravond tot een vergaande lockdown: ook de scholen moeten vanaf woensdag 16 december helaas hun deuren sluiten tot in elk geval maandag 18 januari. De dagen tot aan de kerstvakantie gebruiken we op alle scholen om het (online) onderwijs vanaf 4 januari vorm te geven.

Wat hadden we deze week graag op een andere manier met de leerlingen toegewerkt naar de kerstvakantie!

 

Hoe zit het met noodopvang?

 

Woensdag 16 t/m vrijdag 18 december en maandag 4 t/m vrijdag 15 januari wordt er onder schooltijd noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen geregeld.. De noodopvang is net iets anders dan tijdens de vorige lockdown. Een lijst voor cruciale beroepen en verdere info rondom de veranderingen voor de noodopvang kunt u terugvinden op www.rijksoverheid.nl.  

Deze noodopvang vindt voor de leerlingen van De Watermolen, Het Talent en Vondel allemaal gezamenlijk op Vondel plaats in de ruimte van de BSO. Let op: de noodopvang is alleen tijdens de reguliere schooltijden. Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor deze noodopvang, dan kunt u een mail met een verzoek sturen aan directie@vondelkpo.nl. Daarna krijgt u verdere informatie over de afspraken die op die dagen gelden.

 

Hoe weet u wat uw zoon/ dochter moet maken?
Van de leerkracht van uw eigen zoon/ dochter ontvangt u via MijnSchoolinfo een planning wat er vanaf 4 januari aan schoolwerk gemaakt moet worden. In die mailing staat ook duidelijk op welke momenten de leerkracht online instructie zal geven aan welke jaargroep.

Indien u problemen heeft met het online inloggen, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind.

 

 

Het is een vreemde periode die ons weer voor een flinke uitdaging zet, maar we gaan er allemaal samen weer het beste van maken. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit samen met u voor elkaar gaan krijgen.

We wensen u het allerbeste en hopen de leerlingen en u snel weer gewoon op school te mogen ontvangen.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

 

Diana Prop - Bastiaanse
Marin van Gastel - Verbraak

 

directie organisatorische eenheid Kroeven – Langdonk
KPO basisschool Vondel

KPO basisschool Het Talent

KPO basisschool De Watermolen