Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2017-2018
Zomervakantie 2017 15 juli 2017 t/m 27 augustus 2017
Eerste schooldag 2017
28 augustus 2017
Herfstvakantie 14 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017
Dag na pakjesavond 6 december 2017
Kerstvakantie
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Carnavalsvakantie
10 februari 2018 t/m 18 februari 2018
Tweede Paasdag
2 april 2018
Meivakantie 21 april 2018 t/m 5 mei 2018
Hemelvaart 10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 2017 7 juli 2018 t/m 19 augustus 2018
Eerste schooldag 2017-2018 20 augustus 2017

Naast deze dagen waarop alle leerlingen vrij zijn, vragen wij u aandacht voor andere date met afwijkende schooltijden.
OB = onderbouw, groep 1 t/m 4
BB = bovenbouw, groep 5 t/m 8
donderdag 7 september  2017 alle leerlingen 's middags vrij i.v.m. nascholing team
maandag 2 oktober 2017 OB: hele dag vrij BB 's middags vrij i.v.m. nascholing team
vrijdag 13 oktober 2017 BB: continurooster
dinsdag 5 december 2017 continurooster voor alle leerlingen
vrijdag 22 december 2017 BB: continurooster
woensdag 24 januari 2018 jongste kleuters vrij
vrijdag 2 februari 2018 jongste kleuters vrij
vrijdag 9 februari 2018 BB: continurooster
donderdag 22 februari 2018 OB: vrij
vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)  OB: vrij
vrijdag 20 april 2018 BB: continurooster
dinsdag 5 juni 2018 OB: vrij
vrijdag 6 juli Laatste schooldag: BB 's middags ook vrij

Continurooster
Voor de vakanties (uitgezonderd  de zomervakantie) hanteren wij een continurooster voor de groepen 5 t/m 8. Dit betekent dat de kinderen op school eten. Ze moeten zelf een lunchpakket meenemen. Doordat de kinderen tussen de middag op school blijven, zijn ze eerder uit. De kinderen van de bovenbouw zijn op deze dagen vanaf 14.00 uur vrij. Voor de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) geldt dat zij op de vrijdagen voor de vakantie net als alle andere vrijdagen gewoon om 11.45 vrij zijn.
Op 5 december is er vanwege Sinterklaas een continurooster voor de onderbouw en bovenbouw.
Onderbouw is vaker vrij
In de onderbouw hoeven de leerlingen minder lesuren te maken dan in de hogere groepen. Daarom kunnen we groep 1 t/m 4 vaker een vrije dag geven. Deze vrije dagen voor de onderbouw komen ten goede aan nascholing, groepsbesprekingen en andere organisatorische zaken.