Vakanties en vrije dagen

Zomervakantie 2018 7 juli 2018 t/m 19 augustus 2018
Eerste schooldag 2018-2019
20 augustus 2018
Herfstvakantie 13 oktober 2018 t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Carnavalsvakantie
2 maart 2019 t/m 10 maart 2019
Tweede Paasdag
valt in de meivakantie
Meivakantie 20 april 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 2019 6 juli 2019 t/m 18 augustus 2019
Eerste schooldag 2019-2020 19 augustus 2019

 

Overige dagen
Naast deze dagen waarop alle leerlingen vrij zijn, vragen wij u aandacht voor andere data met afwijkende schooltijden.
OB = onderbouw, groep 1 t/m 4
BB = bovenbouw, groep 5 t/m 8
donderdag 20 september 2018 alle leerlingen 's middags vrij i.v.m. nascholing team
dinsdag 9 oktober 2018 alle leerlingen 's middags vrij i.v.m. nascholing team
vrijdag 12 oktober 2018 BB: continurooster vanwege herfstvakantie
woensdag 5 december 2018 BB: 8.30 - 14.00 naar school
donderdag 6 december 2018 OB: hele dag vrij
BB: 10.15-11.45 en 13.00-15.15
donderdag 20 december 2018

alle leerlingen 's middags vrij;

's avonds kerstviering op school

vrijdag 21 december 2018 BB: continurooster vanwege kerstvakantie
woensdag 23 januari 2019 jongste kleuters vrij
vrijdag 1 februari 2019 jongste kleuters vrij
dinsdag 5 februari 2019 alle leerlingen 's middags vrij i.v.m. nascholing team
vrijdag 1 maart 2019 BB: continurooster vanwege Carnaval
donderdag 28 maart 2019 alle leerlingen 's middags vrij i.v.m. nascholing team
vrijdag 12 april 2019 BB: continurooster i.v.m. koningsspelen
vrijdag 19 april 2019 BB: continurooster i.v.m. meivakantie
vrijdag 17 mei 2019 OB: vrij
dinsdag 21 mei 2019 afwijkende schooltijden i.v.m. schoolreis
27-28-29 mei 2019 OB: vrij i.v.m schoolkamp groep 8
do 30 mei en vr 31 mei 2019 alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart
vrijdag 7 juni 2019 BB: continurooster i.v.m. Pinksteren
vrijdag 5 juli 2019 Laatste schooldag: BB 's middags ook vrij

Continurooster
Voor de vakanties (uitgezonderd  de zomervakantie) en lange weekenden hanteren wij een continurooster voor de groepen 5 t/m 8. Dit betekent dat de kinderen op school eten. Ze moeten zelf een lunchpakket meenemen. Doordat de kinderen tussen de middag op school blijven, zijn ze eerder uit. De kinderen van de bovenbouw zijn op deze dagen vanaf 14.00 uur vrij. Voor de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) geldt dat zij op de vrijdagen voor de vakantie net als alle andere vrijdagen gewoon om 11.45 vrij zijn.
Onderbouw is vaker vrij
In de onderbouw hoeven de leerlingen minder lesuren te maken dan in de hogere groepen. Daarom kunnen we groep 1 t/m 4 vaker een vrije dag geven. Deze vrije dagen voor de leerlingen van de onderbouw komen ten goede aan nascholing, groepsbesprekingen en andere organisatorische zaken.

nascholing team

Ook voor het onderwijzend personeel blijft het belangrijk om af en toe terug te keren in de schoolbanken. Daarom zijn er zowel na schooltijd als onder schooltijd studiemomenten voor het team ingepland. Dit schooljaar ligt onze focus voornamelijk op deze twee punten:

Thinking for learning (T4L): We leren werkvormen en vraagtechnieken om kinderen te leren hoe ze leren. Kinderen worden uitgedaagd om na te denken en worden meer betrokken bij hun eigen leerproces.

Positive behavior support (PBS): We werken verder aan een schoolbrede aanpak om gewenst gedrag te versterken en probleemgedrag te verminderen. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.