Vakanties en vrije dagen

Zomervakantie 2020 13 jul. t/m 21 aug. 2020
Eerste schooldag 2020-2021
24 aug. 2020
Herfstvakantie 19 okt. t/m 23 okt. 2020
Studiedag 26 okt. (aansluitend aan herfstvakantie)
Kerstvakantie
21 dec 2020. t/m 1 jan. 2021
Carnavalsvakantie
15 feb. t/m 19 feb. 2021
Tweede Paasdag
5 april 2021
Meivakantie 26 apr. t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 2021 26 juli t/m 3 sep 2021
Eerste schooldag 2021-2022 6 september 2021 

 

Overige dagen
Naast deze dagen waarop alle leerlingen vrij zijn, vragen wij u aandacht voor andere data met afwijkende schooltijden.
OB = onderbouw, groep 1 t/m 4
BB = bovenbouw, groep 5 t/m 8
vrijdag 16 okt. 2020 BB: continurooster vanwege herfstvakantie
maandag 26 okt. 2020 Studiedag (aansluitend aan de herfstvakantie)
vrijdag 4 dec. 2020 BB: continurooster vanwege Sinterklaasviering
donderdag 17 dec. 2020 Kerstavond op school
vrijdag 18 dec. 2020 BB: continurooster vanwege kerstvakantie
do 4 en vr 5 feb.2021 OB: vrij
vrijdag 12 feb. 2021 BB: continurooster vanwege carnaval
vrijdag 2 apr. 2021 BB: continurooster vanwege Paasweekend
vrijdag 23 apr. 2021 BB: continurooster vanwege meivakantie
ma 10 mei t/m wo 12 mei 2021 Groep 1/2 vrij vanwege bemensing schoolkamp (aansluitend: Hemelvaart op do en vr)
ma 10 mei t/m wo 12 mei 2021 Kamp groep 8 (tijden en locatie volgen per brief)
vrijdag 21 mei 2021 BB: continurooster vanwege Pinksterweekend
dinsdag 8 juni 2021 Afwijkende schooltijden i.v.m. schoolreis - tijden worden bekend gemaakt per brief
woensdag 16 juni 2021 Groep 8: 's middags kennismaking op de nieuwe school
maandag 28 juni 2021 Groepen 4 en 5: Boerderijdag -> normale schooltijden, alle kinderen blijven over.
ma 5 en di 6 juli 2021 OB: vrij
maandag 12 juli 2021 Groep 8 's avonds extra naar school i.v.m. musical
woensdag 21 juli Groep 8 's avonds extra naar school i.v.m. eindfeest
do 22 juli en vr 23 juli 2021 Groep 8 vrij
vrijdag 23 juli 2021 Laatste schooldag: BB 's middags ook vrij

Continurooster
Voor de vakanties (uitgezonderd  de zomervakantie) en lange weekenden hanteren wij een continurooster voor de groepen 5 t/m 8. Dit betekent dat de kinderen op school eten. Ze moeten zelf een lunchpakket meenemen. Doordat de kinderen tussen de middag op school blijven, zijn ze eerder uit. De kinderen van de bovenbouw zijn op deze dagen vanaf 14.00 uur vrij.
Voor de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) geldt dat zij op de vrijdagen voor de vakantie net als alle andere vrijdagen gewoon om 11.45 vrij zijn.
Onderbouw is vaker vrij
In de onderbouw hoeven de leerlingen minder lesuren te maken dan in de hogere groepen. Daarom kunnen we groep 1 t/m 4 vaker een vrije dag geven. Deze vrije dagen voor de leerlingen van de onderbouw komen ten goede aan nascholing, groepsbesprekingen en andere organisatorische zaken.

nascholing team

Ook voor het onderwijzend personeel blijft het belangrijk om af en toe terug te keren in de schoolbanken. Daarom zijn er zowel na schooltijd als onder schooltijd studiemomenten voor het team ingepland. De afgelopen schooljaren was "Thinking for learning" het belangrijkste onderwerp. De nascholing hebben we inmiddels succesvol afgerond, maar de komende schooljaren blijven we de kwaliteit van de vraagtechnieken en werkvormen versterken door collegiale consultatie en klassenbezoeken.

Daarnaast ligt in het schooljaar 2020-2021 onze focus vooral op rekenen en het verder versterken van het schoolklimaat door de nascholing PBS.