Agenda

Studiemiddag team (na schooltijd)

Ook voor het onderwijzend personeel blijft het belangrijk om af en toe terug te keren in de schoolbanken. Daarom zijn er zowel na schooltijd als onder schooltijd studiemomenten voor het team ingepland. Dit schooljaar ligt onze focus voornamelijk op deze twee punten: Thinking for learning (T4L): We leren werkvormen en vraagtechnieken om kinderen te leren hoe ze leren. Kinderen worden uitgedaagd om na te denken en worden meer betrokken bij hun eigen leerproces. Positive behavior support (PBS): We werken verder aan een schoolbrede aanpak om gewenst gedrag te versterken en probleemgedrag te verminderen. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. studiedag

Ook voor het onderwijzend personeel blijft het belangrijk om af en toe terug te keren in de schoolbanken. Daarom zijn er zowel na schooltijd als onder schooltijd studiemomenten voor het team ingepland. Dit schooljaar ligt onze focus voornamelijk op deze twee punten: Thinking for learning (T4L): We leren werkvormen en vraagtechnieken om kinderen te leren hoe ze leren. Kinderen worden uitgedaagd om na te denken en worden meer betrokken bij hun eigen leerproces. Positive behavior support (PBS): We werken verder aan een schoolbrede aanpak om gewenst gedrag te versterken en probleemgedrag te verminderen. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.