Agenda

Leefregel: We doen wat we afgesproken hebben

Dit schooljaar hebben we voor elk van onze vijf leefregels een week gepland waarin we uitgebreid stilstaan bij de betreffende regel. Daarbij rekenen we ook op de belangstelling en betrokkenheid van ouders. De leerkracht(en) van uw kind(eren) zullen u uitnodigen om in de klas te helpen bij één van de lessen. Voor de start van dit schooljaar heeft u een schema gekregen waarin u ziet op welke dagen wij uw hulp kunnen gebruiken. We hopen alle ouders minimaal één keer tijdens een les te mogen verwelkomen.  Deze week:groep 1/2: donderdaggroep 3/4: maandaggroep 5/6: dinsdaggroep 7/8 : woensdag